Hoe vind je een fiets?

U kunt ze vinden in verschillende winkels, ketenpicknicks, fietsbanken enz. U vindt er ook verschillende soorten inrichtingen: 1. U kunt een fietsenmaker voor algemeen gebruik, of “fietsmonteur”, vinden bij een huis of een bijeenkomst/evenement. Heb veel geduld met ze – het zijn “maar” monteurs, en […]

Hoe maak je een blok constructie aantrekkelijker

Nu heb ik zojuist zand-riet ontdekt, ook bekend als kalkzandsteen of zand-gammoniet. Door verwering is het oorspronkelijke zandgesteente afgebroken, waardoor de bijprodukten van het ontginnen konden ontsnappen, deze bijprodukten zijn zwartachtig van kleur en vaak gespaatst. Hierdoor ontstaat een dikke, kleverige consistentie in de voegen […]